10SS2018-002

Bị ám ảnh bởi những sinh vật trong suốt dưới biển, thể hiện vẻ đẹp của chúng mà không cần ngụy trang, tựa như lụa organza, một chất liệu chính của bộ sưu tập lần này - No.10 - Dáng hình của Nước


CHI TIẾT


lụa organza là chất liệu chính của bộ sưu tập lần này


COLOR

Available at

PRICE

  • unit(s)
  • VND
  • VND

New collection, events and more...

Let's get some news